dr Agata Jarnuszewska

Odwiedź moją stronę »

Ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w Szczecinie z wynikiem bardzo dobry w 2006 roku, a od 2009 roku była członkiem Studium Doktoranckiego w Katedrze Toksykologii Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie. Obroniła rozprawę doktorską pt. "Ocena ryzyka zagrożenia żywności metalami ciężkimi", wykonaną w Katedrze Toksykologii pod kierunkiem Pana prof. dr hab. inż. Mikołaja Protasowickiego, a której recenzentami byli Pani prof. dr hab. n. med. Elżbieta Kucharska oraz Pan prof. dr hab. n. farm. Piotr Szefer. Ponadto była uczestnikiem specjalistycznych szkoleń z zakresu terapii nadwagi oraz żywienia dzieci i młodzieży oraz jest współautorką publikacji naukowych z dziedziny technologii żywności i żywienia.

Jej porady dietetyczne oparte są na indywidualnym programie żywieniowym, który zawiera:
- szczegółowy wydruk analizy masy, składu ciała, potrzeb i wydatków kalorycznych, realnie wyznaczone cele oraz wszystkie niezbędne do tego objaśnienia opracowane w formie pisemnej i graficznej
- szczegółową analizę i ocenę dotychczasowego sposobu żywienia. Ujęcie tabelaryczne wszystkich braków i nieprawidłowości w diecie. Ocenia się między innymi: podaż kalorii, białek, węglowodanów i tłuszczów, bada podaż kwasów tłuszczowych i wzajemne proporcje między nimi, ocenia się spożycie wszystkich najważniejszych witamin i minerałów
- dokładny opis tekstowy wszystkich nieprawidłowości i błędów żywieniowych jakie zostały popełnione w Twojej diecie, ich powiązanie ze stanem zdrowia oraz budową ciała
- indywidualnie dopasowany jadłospis
- specjalnie dobrany zestaw zadań terapeutycznych - indywidualnie opracowany program aktywności ruchowej

Przyjmuję w poradniach

Ostatnia aktywność na forum