Regulamin serwisu

Poniższy regulamin dotyczy korzystania serwisu Dobry Dietetyk. Rejestrując się w serwisie Dobry Dietetyk lub korzystając z części przeznaczonych dla niezarejestrowanych, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.

SERWIS DOBRYDIETETYK.PL

 1. Jednym z elementów działania serwisu jest aktywna promocja gabinetów dietetycznych oraz gabinetów doradztwa żywieniowego działających pod wspólnym logo „Dobry Dietetyk”.
 2. Właściciel serwisu „Dobry Dietetyk” promuje specjalistów dietetyki ogólnej, klinicznej, sportowej oraz doradców dietetycznych zajmujących się poradnictwem żywieniowym w zakresie posiadanej wiedzy i kompetencji.
 3. Właściciel serwisu Dobry Dietetyk nie odpowiada za skutki prowadzonych porad jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kompetencje i kwalifikacje zawodowe dietetyków i doradców dietetycznych.
 4. Właścicielem serwisu jest Agencja Promocji Zdrowia, ul. Zębcowska 53A/23, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 5. UMAWIANIE WIZYT: Serwis umożliwia wysyłanie zapytań do dietetyków w ramach sieci poradni dietetycznych Dobry Dietetyk. Formularz kontaktowy znajduje się na stronie każdej poradni po wybraniu opcji "Umów się online".
 6. Formularz kontaktu z dietetykiem w danej poradni służy wyłącznie do celów umawiania terminów wizyt.
 7. Zabrania się używania formularza kontaktowego do reklamy, wysyłania informacji o szkoleniach etc.
 8. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku kwestii nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Administrator strony.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz uzupełniania niniejszego regulaminu.
  3. Administrator nie ma obowiązku tłumaczenia się ze swoich decyzji.

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO

 1. Forum serwisu dobrydietetyk.pl służy do zadawania pytań, wymiany poglądów oraz informacji pomiędzy użytkownikami portalu na różne tematy w przeznaczonych do tego działach. To również miejsce kontaktu z naszymi ekspertami i terapeutami z różnych poradni w Polsce.
 2. W treści wypowiedzi zabrania się:
  1. Obrażania osób bądź instytucji, w szczególności innych użytkowników forum, poprzez lżenie, pomawianie, poniżanie, szyderstwa i okazywanie pogardy.
  2. Używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, pogardliwe bądź obraźliwe.
  3. Celowego wywoływania sporów (tzw. trollowanie).
  4. Reklamowania serwisów i forów internetowych poświęconych zagadnieniom prezentowanym przez serwis dobrydietetyk.pl, chyba że link jest wartościowy z punktu widzenia toczącej się dyskusji.
  5. Reklamy oraz kryptoreklamy firm i produktów (np. suplementów diety), chyba że zachodzi wyraźna potrzeba o podanie konkretnych produktów.
  6. Umieszczania na forum i w komentarzach wiadomości niezgodnych z tematem wątku.
  7. Umieszczania tej samej informacji wielokrotnie.
  8. W przypadku wypowiedzi naruszających obowiązujące prawo lub podejrzenia takiego naruszenia (np. wypowiedzi obrażające konkretne osoby, zawierające hasła wzywające do nienawiści, rasizmu), Administrator zobowiązuje się powiadomić odpowiednie służby udostępniając im wszelkie niezbędne dane takie jak adres IP czy e-mail.
 3. Forma wypowiedzi
  1. Wiadomości na forum i komentarze powinny być napisane poprawnie językowo, zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego.
  2. Administrator ma prawo do usunięcia, modyfikacji lub poprawy błędów językowych w wypowiedziach użytkowników w celu utrzymania poprawności językowej serwisu - jednak z wykluczeniem modyfikacji powodujących zmianę sensu danej wypowiedzi.
  3. Zabrania się wpisywania na forum i komentarzach tytułów tematów wyłącznie wielkimi literami oraz z ilością znaków zapytania, wykrzykników i wielokropków łamiącą zasady polskiej pisowni, nadużywania wielkich liter w treści postów (zdania pisane wyłącznie wielkimi literami), a także pisania całej treści postu powiększonym lub zmniejszonym względem standardowego krojem pisma.
 4. Pozostałe uwagi
  1. Zabrania się rejestracji i korzystania z więcej niż jednego loginu (konta), chyba że zostało to zgłoszone i uzyskało zgodę Administratora.
  2. Rejestrowania nazwy użytkownika (loginu) nawiązującej do nazw serwisów internetowych (np. DobryDietetykPL), nazw zbliżonych do wyrazów takich jak "dieta", "dietetyk", "odchudzanie" etc. chyba, że kompetencje danej osoby zostaną zweryfikowane i potwierdzone przez Administratorów. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt.
  3. Nad prawidłowym działaniem serwisu dobrydietetyk.pl czuwa administrator i moderatorzy. Użytkownicy są zobowiązani zgłaszać im wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem forum i komentarzy, jak i przypadki złamania regulaminu. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać zaleceń administratorów i moderatorów.
  4. Przed wysłaniem wiadomości należy sprawdzić, czy nie zawiera błędów, czy wnosi coś do dyskusji i czy jest na temat.
  5. Zabrania się prowadzenia działalności działającej na szkodę funkcjonowania serwisu.
  6. Wszelkie uwagi na temat regulaminu oraz sugestie należy przesyłać do administratora: admin@dobrydietetyk.pl